Sterilita I.

/ 2008, 2010

_ site-specific inštalácia

_ sterilita I. / 2008 Akadémia umení, FVU Banská Bystrica, Katedra sochárstva (SK)

_ sterilita I. / 2010 Považská galéria umenia Žilina (SK)

_ materiál: včelí vosk, plásty

V inštalácií Sterilita I., 2008, 2010 pracujem s čisto biologickým materiálom (včelím voskom). Vrstvením tohto materiálu priestor zakonzervujem. Vzniká tak dvojité kódovanie: vrstvy žltého vosku, nanesené do priestoru WC, spolu s včelími plástmi, propolisom a včelím prachom pôsobia na pohľad špinavo a odpudzujúco. Výsledkom je však sterilný a vydezinfikovaný priestor s charakteristickou vôňou, ktorá pretrváva aj po deinštalácii. Podobnou črtou sa vyznačuje objekt - umývadlo Sterilita II. 2010.

Sterility I.

/ 2008, 2010

_ Site-specific installation

_ Sterility I. / 2008 Akadémia umení, FVU Banská Bystrica, katedra sochárstva (SK)

_ Sterility I. / 2010 Museum of Art in Žilina, Slovakia (SK)

_ Material: biological beeswax, honeycombs

In Sterility I., 2008, 2010 installation I work entirely with biological material (beeswax). I conserve the space by overlaying of this material. In this manner double coding has been created: layers of yellow beeswax along with honeycombs, propolis and bee dust applied in a lavatory area look filthy and disgusting at first sight. However the result is sterile and disinfected area with typical smell lasting even after un-installation. Object - washbasin Sterility II. 2010 is characterized by similar feature.