Rohož I., II., III.,

/ 2010

_ objekty _ Rohož I. _ Tatranská galéria Poprad (SK) _ Rohož II. _ Považská galéria umenia v Žiline (SK) _ Rohož III. _ Nitrianska galéria – Galéria mladých Nitra (SK), Rohož IV. _ Krajská Galerie Výtvarného Umění Ve Zlíně (CZ)

_ materiál: rohožka, obojstranná lepiaca páska Procesuálne dielo - prechod a očistenie sa cez nainštalovanú lepkavú rohož (tradične sa nachádzajúcu pred vstupom do priestoru) vyvoláva úvahy o tzv. metaforickej očiste a je nevedomou manipuláciou (prechádzajúceho) diváka, alebo je (z jeho strany) akceptovaným účelom. Tradičné pletené, rastrované rohože autorka umiestňujem pred vstupy do výstavných priestorov, galérií, čím umožňuje divákovi priamo či nepriamo zasiahnuť do objektu. Rohožami manipuluje dvakrát. Po prvé, vstup do miestnosti symbolizuje zbavenie sa akýchkoľvek predsudkov (napr. voči umeniu), čiže divák môže vojsť dnu „očistený“ Opačne, pri vychádzaní z daného priestoru, je prechod (s použitím jemnej irónie) „reguláciou“ miery zážitkov, informácií a poznatkov, ktoré v divákovi (návštevníkovi) zostávajú v pamäti počas návštevy.

Doormats I., II., III., IV. ...

/ 2010

_ objects _ Doormat I. _ Tatranská galéria Poprad (SK) _ Doormat II. _ Považská galéria umenia v Žiline (SK) _ Doormat III. _ Nitrianska galéria – Galéria mladých Nitra (SK)

_ material: doormats, reciprocal sealing tape The objects, sticky doormats, installed in front of the entrances of different galleries, symbolize the purification of each person that enters inside while consciously or without consciousness steps on the doormat, leaving his presence/identity on the mat through his footprint. The purification process allows a person to enter the gallery without his prejudice towards the art and gives ability to draw the unique atmosphere of the gallery.