PRIESTOR a PRIESTOR / 2012

"Už ste videli umenie mimo galérie?"

http://www.stanica.sk/2012/05/21/nina-soskova-priestor-a-priestor/

Site – specific inštalácia Priestor a Priestor bola vsadená do verejných miest dvoch železničných staníc mesta Žilina. Po určitom období boli oba prechodné koridory presunuté do galérie, kde boli prezentované spolu s videozáznamom.

_ lokalita 1.: (19.5 – 10. 6. 2012)

_ Hlavná železničná stanica Žilina a Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie

_ lokalita 2.: (13. 6. - 29. 7. 2012)

_ Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

_ materiál: drevené hranoly a steny, kovové platne, obojstranná lepiaca fólia,

190 x 200 x 80 / x 2

„Nebojte sa vstúpiť, hoci sa vám zdá, že sa vstupný priestor do Stanice zúžil.“ Tak znel slogan počas umiestnenia inštalácie do priestoru Stanice Žilina – Záriečie. Na tri týždne som umiestnila do centrálnej chodby objekt – prechodný koridor, prostredníctvom ktorého som dokumentovala prítomnosť ľudí. Diváci i cestujúci mohli zanechávať na lepkavých povrchoch koridoru svoj odtlačok a celý proces vzniku diela, neskôr určeného pre „sterilné“ galerijné prostredie som zaznamenávala kamerou. Druhý takýto objekt som umiestnila v tom istom čase do haly hlavnej železničnej stanice v Žiline. V júni 2012 boli oba vystavené v Stredoslovenskej galérii Banská Bystrica neskôr ich časť v Kulturdrogerie (Wien - Austria) a jej 24/7 otvorenej Passage.

SPACE and SPACE / 2012

"Have you ever seen art out of gallery?"

http://www.stanica.sk/2012/05/21/nina-soskova-priestor-a-priestor/

Site-specific installation “Space and space” was set in public places of two railway stations in the city of Žilina. After a period of time both of the passable corridors were moved in the gallery where a presentation with a digital video-recording took place.

_ Location 1: (19th May – 10th June 2012)

_ Žilina Main Railway Station and Žilina – Záriečie Cultural Centre

_ Location 2: (13th June – 29th July 2012)

_ The Central Slovak Gallery in the city of Banská Bystrica

_ Material: wooden squared timber and chipboard panels, metal sheets, double sticking adhesive foil, 190 x 200x 80 / x 2

“Don’t be afraid to enter, though it may appear the entrance to the station narrowed down.” This was a slogan of this installation placed in the space of Žilina – Záriečie Cultural Centre. I placed a passable corridor in the central hall for three weeks through which I documented a human presence. The audience and passengers left their footprints and their fingerprints at the sticky surface of the corridor. The whole process of the creation of this piece of art which was lately intended to be placed in a “sterile” gallery environment I recorded by a digital camera. In the same time other such a corridor was placed in a station concourse of Žilina Main Railway Station. Both of the objects were exhibited in The Central Slovak Gallery in the city of Banská Bystrica, afterwards a part of the installation was displayed in 24/7 open Passage of Kulturdrogerie in Vienna (Austria).