fontana_fontanka from Nina Šošková on Vimeo.

Fontána _ Fontánka / 2010

_ site-specific objekt, video performance, 2' 06 ''

_ materiál: detské nafukovacie kolesá, nafukovacie hračky, bazén (Ø 3m)

_ lokalita: Mariánske námestie, Žilina, Slovakia (SK)

_ spolupráca: Ivana Sláviková, Matúš Pšenko, Pavel Mackov, Jana Mináriková

Akcia Fontána_Fontánka reaguje na súčasnú podobu Mariánskeho námestia, najmä na fontánu umiestnenú v ňom od roku 2006. Jej autorkou je sochárka Drahomíra Beráková. Náklady na jej vytvorenie boli cca 9 miliónov slovenských korún (cca 300 000 eur), no popri tom materiály (najmä epoxidové časti zastupujúce bežne používaný bronz) a ich množstvo nezodpovedá sume vynaloženej na jej realizáciu. Interpretácia fontány z predraženého materiálu je kontroverznou parafrázou jej pôvodnej podoby, avšak s použitím nami zvoleného „lacného“ materiálu: nafukovacích hračiek, plaveckých kolies a detského bazéna. Chrliaca voda z kačičiek a rybičiek (v pôvodnej fontáne) bola citovaná chrlením vody z našich úst.

Fountain _ Fountain / 2010

_ Site-specific object, video performance 2' 06 ''

_ Material: variety of inflatable toys, swimming pool (Ø 3m)

_ Location: Mariánske Square Žilina, Slovakia

_ Co-workers: Ivana Sláviková, Matúš Pšenko, Pavel Mackov, Jana Mináriková

This performance responds to the present look of Mariánske Square in Žilina, especially to a fountain situated in this place in 2006. The author of the fountain is Drahomíra Beráková. The total costs to build the fountain reached approximately 300 000 Euro (in 2006); however used material (particularly epoxy parts substituting normally used bronze) and its amount belies the amount of money expended on its realization. Interpretation of overpriced fountain is a controversial paraphrase to its original look however by using “cheap” material chosen by us, i.e. inflatable toys, swim ring and baby swimming pool. Water spouting from ducks and fishes (in original fountain) was cited by spouting water from our mouths.