Nina Šošková
_ statement


Mgr. art. Nina Šošková, ArtD.

je výtvarníčka, sochárka a organizátorka public art projektov. Narodila sa v Žiline. Je absolventkou magisterského štúdia na Katedre sochárstva Akadémie Umení v Banskej Bystrici, kde aj úspešne obhájila titul Artis Doktor. V rámci doktorandského štúdia absolvovala pracovnú stáž v ateliéri Intermedia Art 3 – škola konceptuálního zkoumání na AVU v Prahe.

Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných výstav, odborných prezentácií, rezidenčných pobytov či umeleckých konferencií. Vedie cyklus prednášok „Umenie pre verejný priestor“ v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava. Je zakladateľkou občianskeho združenia „Outdoor Gallery“, kurátorkou medzinárodného public art festivalu „MEDZICENTRUM“, a spolu s Lenkou Sršňovou sú autorkami a zakladateľkami občianskeho združenia „vytvorené na Slovensku“.

Okrem jej záujmu o public art iniciatívu Nina inklinuje k ľudovej tvorbe, kultúre, architektúre, zvykom a tradíciám. Pozorne vníma krajinu a upriamuje pozornosť na podnety, ktoré ďalej rozohráva v tvorbe. Pre „vytvorené na Slovensku“ výtvarne spracúva ľudové témy do podoby originálnych predmetov. Navrhuje limitované série drevených hračiek On a Ona Čičmany (2015) a Fulla 2D Hračky, typické pre suveníry, ktoré odkazujú na remeslo a tradície. Tieto predmety sú dostupné prostredníctvom eshopu a v kamennom obchode www.panmedvedik.sk

Žije a tvorí v Bratislave, s prestávkami v rodnej Žiline, či na chalupe so šindľovou strechou v Čičmanoch. Má rada svoju rodinu, horkú čokoládu, mamin cuketový prívarok a čerstvo vypratú a voňavú bielizeň. Veríme, že jej tvorba vás osloví a jej výtvarne spracované diela sa stanú neoddeliteľnou súčasťou vášho domova.

VZDELANIE _ EDUCATION:

2003 – 2009

Master Studies at Academy of Arts, Faculty of fine arts, departments of sculpture

2009 – 2013

student of Doctorand Studies (Art.D.) at Academy of Art in Banská Bystrica, Slovak Republic, Faculty of fine arts

2010 – 2011

student internship at Academy of Fine Arts in Prague, AVU, Czech Republic, (CZ)

2013 / ArtD.

EXHIBITIONs :

DNI SLOVENSKÉHO UMENIA V AMSTERDAME/ SLOVAK ART DAYS IN AMSTERDAM (2016)

SNG - Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok (2016)

BUNKER - 50. výročie Nitrianskej Galérie, Nitra (2015)

OPEN AiR – Artist in Residence", Plzeň (CZ), 2014

„Haute Couture", Nitrianska galéria, Nitra (SK), 2014

„HRANICE TELA", Galéria Cypriána Majerníka GCM Bratislava, (SK), 2013

„PAZUCHY", N 1-12 Topolčany, (SK), 2013

„INFORMATIONDROGERIE" Kulturdrogerie, Wien, (AT), 2012

„PRIESTOR a PRIESTOR" Stanica Žilina-Záriečie,(SK), 2012

"CRAZYCURATORS BIENNALE IIII. 2013 S.P.A.C.E Brat„slava (SK), 2012

„BEZ ZBYTOČNÝCH REČÍ", Nitrianska galéria, Galéria mladých Nitra, (SK), 2012

„ZLÍNSKY SALÓN MLADÝCH VI." Krajská galérie výtvarného umění ve Zlíně,(CZ), 2012

„VÝSTAVA DOKTORANDOV AU FVU BB", Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici (SK) 2012

“BIELY SEX”, Považská galéria umenia Žilina, (SK), 2011

„PARALELY“, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta Multimediálních Komunikací, Uherské Hradište, (CZ), 2011

“PROSTOR ŽILINA _ ZLÍN, Krajská galérie výtvarného umění ve Zlíně, (CZ), 2011

„SITUACE 4." _ videoperformances, 2011, Galerie Pavilon, Praha, (CZ), 2011

„KONCENTRÁT IV. _ "made by readymade" Galerie Chemistry a AVU Praha, 2011, Praha, (CZ), 2012

„HRY S UMENÍM 2010“ Tatranská Galéria Poprad,(SK), 2010

“V TICHOSTI“, Galéria Frame, Bratislava, (SK), 2010

AKTIVITIEs :

www.outdoorgallery.sk

wwww.vytvorenenaslovensku.sk

MEDZICENTRUM _ public art festival

- MEDZICENTRUM I. _ Banská St a nica contemporary Banská Štiavnica (SK), 2010

- MEDZICENTRUM II. _ Stanica Žilina-Záriečie, (SK), 2011

- MEDZICENTRUM III. _ Banská St a nica contemporary Banská Štiavnica (SK), 2012

- MEDZICENTRUM IV. _ SPOTs Košice 2013 (SK), 2013

- MEDZICENTRUM V. _ Nástupište 1-12, Topoľčany (SK) 2014

- MEDZICENTRUM VI. _ Stanica Žilina Záriečie, Žilina (SK) 2015

- MEDZICENTRUM VII. _ Plody umenia v spolupráci s Periferné centrá o.z., Dúbravica (SK) 2016